THÔNG BÁO

 

Kể từ chiều nay, ngày 5/4/2017, GTĐ VNTN xin tạm ngưng nhận bài, vì người phụ trách phải cần thời gian trị bịnh (ít nhất 15 ngày)

 

Cám ơn quý CTV và quý bạn đọc trong thời gian qua đã cộng tác, chia sẻ

 

Sau thời gian trị bịnh, GTĐ sẽ hoạt động lại

 

Trong thời gian nầy, có điều gì cần trao đổi, xin quý CTV và quý bạn đọc liên hệ với Lãng Thanh, thường trực BQT VNTN với địa chỉ:

 

 Email: trungduongsg@gmail.com

 

ĐT: 0918353229

 

Trọng kính

 

Kha Tiệm Ly