Đâu Mầm Đạo Đức?

 

(Cảm tác theo bản tin "Cô giáo mầm non bị tố buộc dây thun vào dương vật khiến bé trai 4 tuổi phải nhập viện." Nguồn: http://tintuconline.com.vn/thoi-su/co-giao-mam-non-bi-to-buoc-day-thun-vao-duong-vat-khien-be-trai-4-tuoi-phai-nhap-vien-p1003c1001n20170403154325746.vnn)

 Bốn tuổi khi lì chẳng ngủ trưa,
Thì đem cột nó để cho chừa?
Ba vòng thắt lại bày chiêu mới    
Ít phút chờ thêm biến của thừa
Lạm dụng em thơ cần phạt xử 
Hành hung trẻ nhỏ phải ngăn ngừa
Đâu mầm đạo đức nguồn dân tộc, 
Xứ Việt lưu truyền tự thuở xưa? 
    
                              Bửu Tùng
                               4/4/2017