DÁNG XƯA

(Bài hoạ)

 

 


ĐÃ thấy dáng xưa chút điệu đà,

HẾT thời tóc xõa, điểm sương pha.

SẮC mây vần vũ buồn cây lá,

MÀU nắng lòa nhòa tủi khóm hoa.

CHINH phạt dẳng dai con mất bố,

CHIẾN tranh đằng đẵng mẹ lìa cha.

CŨ càng chút nghĩa rưng rưng lệ

CÒN CÓ BAO GIỜ EM NHỚ TA?

                            Bình Định, 01.04.2017

                                  VÕ TẤN HÙNG

 

 

EM CÒN NHỚ 

(Tung hoành trực khoán)

 

 


 ĐÃ   tưởng dáng  xuân   xưa  đậm  đà  

HẾT  rồi  nhưng  cũng  khó  phôi  pha  

SẮC  thương  thầm  kín  đan  tim  óc  

MÀU  luyến  rộn  ràng  dệt  gấm  hoa   

CHINH  phụ  sầu  nhìn  con  thiếu   bố  

CHIẾN binh  buồn thấy vợ không cha  

CŨ  nay  nghiệt  ngã   tuôn  giòng  lệ  

CÒN   CÓ   BAO   GIỜ  EM  NHỚ  TA 

                              Vĩnh Long ,31.03.2017

                                    HOÀNH CHÂU