ĐẦU CẦU MÂY TRẮNG BAY 2
Thư Hoàng
.
Anh đi tìm thực
Tôi tìm ảo
Giữa một vườn Xuân
Hoa trắng say
Trên cùng thân cầu
Ta ngang mặt
Làn gió vô tình
Lại khẽ lay.
Anh không là mộng
Tôi không thực
Nên hai đầu cầu
Mây trắng bay.
.
Rồi một chiều nao
Tôi tìm lại
Vẫn chân cầu lửng lơ mây trắng
Tôi không còn trôi trong cảm xúc
Chiều xưa
Mây nở những cánh bông buồn
Rắc đầy tóc mùa dạ hội
Tôi không ngây khờ được nữa
Người ơi
Mơ cũ về đâu?
.
10.3.17
Thư Hoàng