Ớt

Lệ Nhung

Trái tim tôi giờ đây cay hơn ót
Bởi thị phi bởi ghen ghét ngoài đời
Tôi yếu đuối trái tim tôi nhỏ bé
Thế nên đời xô ngã bản thân tôi

Tôi muốn yêu muốn hạnh phúc như người
Nhưng không thể vì trái tim quá nhỏ
Tôi vùng vẫy trái tim tôi bó rọ
Thế nên tôi dè dặt cả bản thân

Tôi bảo bọc trái tim tôi bằng ớt
Để thị phi xa lánh cả bụi trần
Xa lánh luôn những gì anh đã hứa
Để không còn bóng gió bủa quanh thân

 

 

Lệ Nhung