Tỉ Tê Trong Chiều 
Năm trăm năm hóa thân cầu*
Đỡ gót người mộng nhón cao kiêu kỳ
Vô tình em mạnh chân đi
Như đang khắc vết thầm thì qua tim
Từ em xa vắng kiếm tìm
Lòng anh bãi cát đau rêm bóng chiều
Nắng vàng rệu vệt nghiêng xiêu
Biết đâu mà tựa tiếp yêu lặng thầm
Năm trăm chờ đợi năm trăm...
Dài bao nhiêu kiếp dập bầm cho yêu!
Hoang vu khi vắng bóng kiều
Tiếng chuông rời rả tự thiêu tâm hồn
Lìa nguồn ve sống héo von
Bi ai còn một tiếng đàn Lia reo
Đau đâu chỉ lúc ngặt nghèo
Đau từ dạo rước em vào tim tôi.
28.10.16
Thư Hoàng
* "Trước khi Phật Đà A Nan xuất gia , từng gặp gỡ một thiếu nữ xinh đẹp trên đường, chỉ 1 lần như thế, từ đó mà đem lòng ngưỡng mộ lưu luyến không nguôi. Phật Tổ hỏi người:
-Con thích cô gái đó đến nhường nào?"
A Nan đáp:
-Nguyện hóa thành cây cầu đá, chịu năm trăm năm gió thốc,năm trăm năm nắng đổ, năm trăm năm mưa sa,chỉ mong người con gái đó đi qua cầu"
(Trích dẫn điển tích)