Hương sen tình mẹ

Ca cổ nhạc phật giáo_Giọng ca ĐĐ: Thích Vạn Mãn