GIỚI THIỆU BAN QUẢN TRỊ VÀ BIÊN TẬP

 

Văn nghệ Trời Nam là website trao đổi văn chương - kết nối yêu thương góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam nhằm tạo cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn, trực thuộc Công ty cổ phần Xây dựng thương mại – Dịch vụ Truyền thông Đại Phúc Lộc.  Website hình thành nhằm chuyển tải tác phẩm văn học nghệ thuật qua đó phát hiện những mảnh đời bất hạnh cần giúp đỡ, tuyên truyền vận động những tấm lòng nhân ái hỗ trợ, do một nhóm người yêu thích văn chương và mạnh thường quân chung sức chung lòng góp phần thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển…

Văn nghệ Trời Nam trân trọng giới thiệu Ban quản trị và Biên tập:

Ban quản trị

-     Ông Lê Quốc Duẩn – Quán chủ Hội quán Văn nghệ Trời Nam - Phụ trách chung

-    Nhà văn Nguyễn Thanh Phương -  Thường trực BQT -  Phụ trách Chuyên mục MẢNH ĐỜI BẤT HẠNH – TẤM LÒNG NHÂN ÁI – HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN

-   Nhà văn Lãng Thanh – Thành viên Hội quán - Phụ trách Chuyên mục KÝ SỰ - TIN VĂN – TIN TỔNG HỢP

-    Nhà thơ Thế Diệp  - Thành viên Hội quán – Phụ trách Chuyên mục VĂN HÓA – XÃ HỘI

Ban Biên tập

-  Nhà thơ Trần Ngọc Hưởng – Thành viên Hội quán - Phụ trách Chuyên mục VƯỜN THƠ

-        Nhà thơ Kha Tiệm Ly - Thành viên Hội quán – Phụ trách Chuyên mục THƠ ĐƯỜNG LUẬT

VĂN NGHỆ TRỜI NAM