NHỚ VUA HÙNG

   

              Liên Phương 

                      Kính về Ngày Giổ Tổ Hùng Vương Mùng 10/03 Âl

     

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif 

           

Năm mươi người con theo cha xuống biển

Năm mươi người con theo mẹ lên rừng

Lạc Long Quân sinh mười tám vị vua Hùng

Tổ quốc ta từ thuở đó

 

Nước Văn Lang xưa dân mình làm nõ

Bắt thú muôn chạm ngực xăm mình

Sợ thuồng luồng cá dữ khắc tinh

Thời ấy vỏ cây làm áo

 

Bột quang lang * thành cơm thành gạo

Rễ gừng làm muối . Cày đao

Cắt bằng lửa . Dựng cột sàn cao

Phòng ngừa cọp hùm beo sói

 

Nòi giống lớn thêm nên bờ cõi

Việt Nam ta con Lạc cháu Hồng

Năm mươi bốn anh em liền một dải non sông

Cờ phất phới hôm nay trên Lũng Cú

 

Hình vuông là bánh dày dâng tổ tiên mà nhắn nhủ

Phải siêng năng cần kiệm thuận hòa

Hùng Vương dạy dân trồng lúa lo xa

Khi mất mùa bão giông hạn hán

 

Vua Hùng dạy dân biết đào kinh giải hạn

Làm nhà chung hội họp khắp bản làng

Dạy dân lễ nghĩa biết kết đoàn

Khi giặc đến

Ngựa sắt gậy tre cũng hóa thành Phù Đổng

 

Buổi sơ khai sông Hồng ta lồng lộng

Núi cao hùng vĩ đại ngàn

Gióng trống đồng về phía trời Nam

Liền một dải Trường Sơn hào khí

 

Nên Tổ quốc bốn mươi lần thế kỷ

Nhớ tiền nhân đất tổ vua Hùng

Nay con cháu tựu về Đền Thượng Đền Trung

Tháng Ba ngày vui mở hội

 

Người đi xa về đây nguồn cội

Thêm yêu đất nước tự hào

Việt Nam nầy

Vẫn đẹp mãi ngàn sau ...

                             

Liên Phương (Tiền Giang)

 *Cây đao (cây cao to thân cây có bột ăn được)