TƯƠNG TƯ

 


Trong tim khắc khoải một Nàng Thơ,

Biếng ngủ, kém ăn đến phạc phờ.

Lúc tỉnh vần non toan dứt bỏ,

Khi say tứ đẹp lại tôn thờ?

Trở trăn thanh điệu xanh cơn mộng,

Thổn thức ý từ tím cõi mơ?

Lặng lẽ bên thềm mai điểm xuyết,

Lưng trời đôi én liệng lơ ngơ!


                                 29-01-2016

                               Võ Tấn Hùng

 

 

 

HỌA:

 

 

 


LẠC PHÁCH

Từ biết về em khắc khoải thơ

 
Ngày đêm nhung nhớ khiến bơ phờ

 
Nàng xinh tựa mộng đời vọng tưởng

 
Ý thẳm như non khách phụng thờ

 
Len cả vào trong xiêu giấc ngủ

 
Bám ngoài cõi thực đảo nguồn mơ

 
Là hoa bừng nở say trăng sáng

 
Em cướp mất hồn ta ngẩn ngơ.

                                  9/3/16

 
                             Thư Hoàng