Nhà văn La Ngạc Thụy đã thay mặt Ban quản trị báo cáo hoạt động của trang web và tuyển tập Văn nghệ Trời Nam. Một năm qua, Trang Web đã hoạt động đúng theo tiêu chí đã đề ra là "Nơi trao đổi văn chương và kết nối yêu thương" đã được bạn đọc và bạn viết quan tâm cộng tác và góp ý với gần 300.000 lượt truy cập, đăng hơn 1.500 bài viết và hơn 2.500 ý kiến thảo luận. Bên cạnh những thành quả đạt được đó, vẫn còn một số tồn tại như các chuyên mục chưa đồng bộ, các lĩnh vực văn học nghệ thuật chiếm số lượng bài đăng khá cao, các lĩnh vực hoạt động từ thiện, xã hội còn yếu chưa đáp ứng mục tiêu ban đầu đề ra. Tuyển tập Văn nghệ Trời Nam được dư luận nhận xét, đánh giá chất lượng bài viết tương đối tốt... Tuy nhiên, tuyển tập chưa đạt yêu cầu đề ra, chỉ phát hành được 2 số, so với chủ trương phát hành 2 tháng/ số...

Qua ý kiến phát biểu, thảo luận, dù chưa đạt yêu cần đề ra, nhưng sau một năm hoạt động đạt những thành tựu như thế là khá tốt, Ban quản trị đã cống hiến nhiều công sức, trí tuệ đưa hoạt động đi vào nền nếp, ổn định. Bạn viết và bạn đọc quan tâm ủng hộ, đóng góp nhiều tác phẩm, ý kiến có chất lượng, để trang Web và tuyển tập ngày càng khởi sắc, chất lượng được nâng lên...

Để đáp ứng yêu cầu thưởng thức văn học nghệ thuật cũng như kết nối nhiều tấm lòng yêu thương nhau để xã hội ngày càng giảm bớt những mảnh đời bất hạnh, khó khăn. Ban quản trị đã thống nhất củng cố về nhân sự cũng như nâng cao chất lượng theo đúng tiêu chí đã đề ra, đặc biệt là chứ ý quan tâm đến lịch sử dân tộc, ôn lại truyền thống và giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam. Trước mắt chuẩn bị phát hành số Xuân Bính Thân - 2016.

Ban quản trị được củng cố và phân công phụ trách các chuyên mục như sau:

1. Ông Lê Quốc Duẩn: Trưởng ban quản trị, phụ trách chuyên mục Đạo Pháp.

2. Nhà văn La Ngạc Thụy chịu trách nhiệm kỹ thuật, chủ biên Tuyển tập Văn nghệ Trời Nam, phụ trách các chuyên mục: Cõi Văn, Lý luận - Phê bình. Video: Vấn đề và sự kiện

3. Nhà văn Lãng Thanh - Thường trực Ban quản trị, phụ trách các chuyên mục: Tin văn - Tin tổng hợp, Sổ tay Văn nghệ, Bàn tròn Văn nghệ.

4. Nhà thơ Trần Ngọc Hưởng phụ trách chuyên mục Vườn Thơ. Lục bát hay.

5. Nhà thơ Kha Tiệm Ly phụ trách trang thơ Đường luật.

6. Nhà thơ Thế Diệp phụ trách chuyên mục Văn hóa xã hội, Sức khỏe đời sống - Pháp luật.

7. Nhà thơ Minh Phương: Hỗ trợ cho Trưởng ban quản trị.

Với sự phân công trên, đề nghị bạn viết và bạn đọc cộng tác gởi tác phẩm, bài viết trực tiếp cho Người phụ trách qua Email được giới thiệu trong phần cuối của trang Web.

TM. Ban quản trị

Trưởng ban

Lê Quốc Duẩn