1. Ban quản trị Đất Đứng: 2.000.000 đồng

2. Thế Diệp: 3.000.000đ

3. Chú Thành: 500.000đ

4. Cao Văn Long: 500.000đ

5. Trúc Linh Lan: 2.000.000đ

6. Lâm Tẻn Cuôi: 500.000đ

7. Thanh Liêm: 500usd tương đương: 10.810.000đ

8. Chú Hiệp - Anh Thi DMC: 500.000đ

9. Trần Nhã My: 300.000đ

10. Nghiêm Khánh (Tây Ninh): 300.000đ

11.  Nhất Phượng (Báo Tây Ninh): 300.000đ

12. Hoàng Sễnh: 200.000đ

13. Trần Hoàng  Vy: 200.000đ

14. Nguyệt Quế: 200.000đ

15.Phân hội Văn học: 300.000đ

16. Clb thơ Bình Thạnh - Trảng Bàng -  Tây Ninh: 1.300.000đ

17. Nhóm bạn học Trảng Bàng - Tây Ninh: 3.400.000đ

18. Chi hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam tỉnh Tây Ninh: 1.000.000đ

19. Nhã My (USA): 1.000.000₫

20. Trần Trọng Trí (Gò Dầu): 500.000đ

Riêng đến sáng ngày 22/4/2015

BQT Đất Đứng có nhận thêm được số tiền là:

1/ Mặc Phương Tử : 3.000.000₫

2/ Hoài Huyền Thanh : 500.000đ

3/ Đan Thuỵ : 500.000đ

Số tiền 4 triệu nầy sẽ chuyển cho Minh Phương

Để chuẩn bị phẩu thuật đợt 2.

Trân trọng ghi nhận và cám ơn tấm lòng của các vị hảo tâm và thân hữu.

BQT. vannghetroinam.com và gia đình nhà thơ Minh Phương